m.t Restaurering sten och murverkskonsult AB är ett tekniskt-antikvariskt konsultföretag med lång erfarenhet av att på olika sätt förbereda, upphandla och genomföra komplexa restaureringsprojekt av s k kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medverkan i projekten kan vara av ren teknisk art som projektör, ibland i form av bygg- och eller projektledning eller av rent antikvarisk natur som antikvarisk kontrollant eller sakkunnig.

Den byggtekniska projekteringen är framförallt inriktad på natursten såväl i byggnader som i andra typer av konstruktioner, men verksamheten omfattar även utredningar och åtgärdsförslag/förfrågningsunderlag för s k traditionellt uppförda murverskonstruktioner. Den antikvariska verksamheten omfattar alla typer av byggnader och objekt.


Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95