FOTOGRAFERING

mt Restaurering utför fotografiuppdrag i form av fotodokumentation av kultur-historiskt värdefulla byggnader eller byggnadsdelar. Uppdragen utförs ofta som dokumentation innan eller i samband med pågående renoveringar. Ofta utförs fotograferingen i trånga och svåråtkomliga ytor under svåra ljusförhållanden med byggdamm i luften och ställningar o.d. som kan stå i vägen.
Mt Restaurering utför även porträttfotografering och fotodokumenterar olika yrkeskategorier under pågående arbete  t.ex. stenhuggare.

Exempel på några uppdrag.

Skoklosters slott, dokumentation av innertak

Fd Riksarkivet på Riddarholmen: dokumentation av dekormålade takytor

Nationalmuseum: dokumentation av dekormålade takytor

Danska stenhuggare: dokumentation av pågående stenhuggeriarbete och porträtt av stenhuggare som hugger sten till Stockholms slott

Stockholms slott: dokumentation av ett 10-tal olika rum

Hessensteinska palatset: dokumentation av dekormålat brädtak, taket doldes av senare uppförda valv och utrymmet mellan valvens intrados och brädtaket varierade melan 20 – 40 cm. Det slutliga fotot utgörs av ca 60 foton som stitchats ihop i Photoshop.

Tensta T-banestation: dokumentation av konstnärlig utsmyckning i väggar och tak

Fd Officersmässen Skeppsholmen: dokumentation av kalkmåleri på vägg i källarutrymme, sjörövarskepp och kvinna sannolikt målade av officerare

Bondeska palatset: dokumentation av stucktak från 1600-talet

Tottieska malmgården, Skansen: dokumentation av dekormålade väggar

Gustav III paviljong i Haga: dokumentation av väggytor

 

Adress: m.t Restaurering AB Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se