Åkeshovs Slott

Åkeshovs Slott
Åkeshovs slott uppfördes 1635 av riksmarskalken Åke Axelsson. Slottet förvärvades av Stockholm stad 1904 och fungerar idag som konferensanläggning. Slottet ligger vacker med omgivande park, trädgårdar och skog.

Åkeshovs Slott
I terraserade delar av parken finns kraftiga, kallmurade stödmurar som delvis lägesförskjutits kraftigt pga jordtryck. Vissa av murarna har under den senare delen av 1900-talet murats om mot en bakmur av betong. mt Restaurering projekterar en ommurning av samtliga stödmurar i enlighet med traditionella kallmurningstekniker för stödmurar i terräng.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se