Kv. Pumpstocken ”Bocanderska palatset”

Huset som är centralt beläget på Birger Jarlsgatan i Stockholm stod klart år 1900. Fasaden, ritad av arkitektkontoret Hagström & Ekman är ner i minsta detalj gestaltad i venetiansk gotik, 6 e ordningen i enlighet med Ruskins indelning. Fasadens listverk, ornamentik, balkonger mm är utförd i natursten, en blandning av gotländsk sandsten och ljusgrå orthocerkalksten. Rostande dubb och kramlor hade spräckt ett flertal stenar och naturlig ytvittring hade eroderat ursprunglig gestaltning. Balkongernas fint smidda räcken hade ett stort antal järninfästningar ner i kalkstensplattor vilket medfört att plattornas ytterkanter riskerade att spricka upp. Utöver detta behövde putsen renoveras och ges en mer ursprunglig kulör. mt Restaurering AB projekterade på uppdrag av Hufvudstaden puts, natursten och sten i fasad. Arbetena som omfattade omputsning, ett stort antal byten av skulpturalt huggen bärande sten som t ex balkongkonsoler, kapitäl och kolonner samt förändringar i smidesräckenas uppbyggnad utfördes 2016.
Konsoler 1 pdf
Pumpstocken 12 FU, pdf

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se