Davidsonska Huset.
Gustaf Adolfs Torg

Davidsonska huset uppfördes 1895-96 efter ritningar av Gustaf Lindgren och Agi Lindegren. Fasaden är helt uppförd av röd Orsasandsten. Fasaden är ganska smal och ligger lite i skymundan bakom Operan men utgör en pärla till stenfasad med mycket drivet och fantasifullt stenhuggeri. Fasaden anses utgöra kulmen på den spanska vågen inspirerad av Isak Gustaf Classons studieresor till Spanien. Fasaden är rikt ornamenterade med fabelaktiga djur- och kolonialmotiv. mt Restaurering AB har på uppdrag av Axfast förvaltning projekterat inför en fasadrenovering.


Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se