Konstakademien Kv Uttern

Konstakademien Kv Uttern
På konstakademiens byggnad på Fredsgatan är sockel, listverk, skulptural utsmyckning utförd i röd Gotländsk Hoburgskalksten. Fasaderna åtgärdas etappvis 2008 och framåt.
mt Restaurering utför löpande teknisk kontroll och projektering under entreprenaderna.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se