Kungsholms kyrka

mt Restaurering AB har på uppdrag av Västermalms församling projekterat och haft byggledning vid renovering av Kungsholmskyrkans fritrappa i fasad mot söder samt gjutjärnsstaket och portar runt kyrkogården.


Trappan som är uppförd i Roslagssandsten med smitt räcke med förgyllda knoppar är från sent 1700-tal. Gjutjärnsstaketet runt kyrkan uppfördes i etapper från tidigt 1800-tal fram till tidigt 1900-tal. Staketet är gjutet i sektioner, sektionernas konstruktion varierar något i utförande.

 

Adress: m.t Restaurering AB Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se