Kv Läraren Torsgatan 4

Kv Läraren Torsgatan 4
Fastigheten uppfördes 1906-09 efter ritningar av arkitektkontoret Dorph & Höög. Byggnaden är uppförd i historiserande stil med holländsk gavelrenässans som förebild. Sockel, listverk, balkonger och broskverksornamentik är huggen i ortocerkalksten. Omfattande vittringsproblem i stenpartier och även vissa strukturella problem åtgärdas under hösten 2008.
mt Restaureringen projekterar och utför löpande teknisk kontroll.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se