Kv Mullvaden Andra. Hornsgatan 73 – Fasadrenovering 2017

Huset som uppfördes 1885 har en rikt gestaltad fasad med profilerade listverk och omfattningar samt konsoler, triglyfer mm av stuck. Ursprungligen var hela fasaden målad med linoljefärg. Under årens lopp har fasaden lappats och lagats samt målats med plastfärg. Putsen var i dåligt skick så all puts knackades ner, murverk av tegel lagades upp och ny puts applicerades. Lister och omfattningar drogs med puts schabloner, Merparten av stuck detaljerna nytillverkades och hela fasaden målades med linoljefärg. Projektering puts, stuck, smide och sten samt färgsättning  mt Restaurering AB. Projektledning CSK projekt. Beställare Olov Lindgren AB

Kv. Mullvaden Andra. Innan renovering.

   

 

 

 

 

 

Detaljer. Kv. Mullvaden Andra.

 

 

 

 

 

 

Detaljer. Kv. Mullvaden Andra.

Detaljer. Kv. Mullvaden Andra.

Detaljer. Kv. Mullvaden Andra.

Detaljer. Kv. Mullvaden Andra.

Kv. Mullvaden Andra. Efter renoveringen

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se