Kv Perseus

Kv Perseus
Kv Perseus 8 Österlånggatan 14.

Kv Perseus
Fastighet uppförd under slutet av 1880-talet efter ritningar av Arkitekt Isak Gustaf Clason. Kraftigt historicerande fasad med grov spritputs. Portal, fris, voluter, slutstenar mm av sandsten samt karnap med karyatider av trä. mt Restaurering AB utför projektering och byggledning av fasadrenovering.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se