Kv. Rosenbad Bobergs del mot sydväst.ven kap 2_7
Rosenbad uppfördes runt förra årsskiftet. De vid tidpunkten relativt nya byggteknikerna med armerad betong och stålbalkar gav möjligheter till väldigt fint dimensionerade stenarbeten. Genom att passa in stenar i U-balkar kunde styvhet erhållas i smäckra stenkonstruktioner med tunna kolonner, arkitraver och perforerade stenskärmar vid fasadens indragna fönster. Cirka 100 år efter uppförandet kunde det konstateras att flera av dessa stålbalkar var kraftigt rostangripna och några hade även börjat rotera något. Dessa rörelser hade spräckt upp sten. Utöver detta hade fuktinträngning i de fyra hörntornens tegelkärnor gjort att teglet frusit sönder. Under 2015 renoverades fasaden. Vittrad och spräckt kalksten byttes ut mot nyhuggna delar, rostiga stålbalkar byttes mot nya och alla fyra hörntorn plockades ner helt och hållet så att nya tegelkärnor kunde muras upp.

mt Restaurering projekterade alla stenarbeten och hade teknisk kontroll under entreprenaden. Astadien byggkonsult var Konstruktörer. Generalentreprenör var Ovidius Bygg, stenarbeten utfördes av Skanska stenkonservatorn AB. Beställare SFV.

ven kap 2_9

ven kap 2

/Volumes/Mikael/kundarkiv/SFV/RB 2015/entreprenad/ritningar o prven kap 2_8ven kap 2_4

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se