L1018244

Ljunglöfska villan/slottet i Blackeberg
Byggnaden uppfördes som sommarbostad åt ”snuskungen” Knut Ljunglöf 1890-93.  Arkitekt var Gustaf Lindgren. Villan är rikt utsmyckad med en historiserande fasad med spritputsade fält och en stor mängd omfattningar, listverk och skulptural utsmyckning av röd sandsten från Övedskloster. Villan genomgick en omfattande fasadrenovering i två etapper 2013 -2014.
All puts knackades ner och ett stort antal av de kraftigt vittrande listverken och utsmyckningarna nyhöggs i sandsten från Orsa. Balkongen-altanen mot söder var i dåligt skick, all överbyggnad ner till stålbalkar och oarmerade betongvalv revs. Listverk av sten nyhöggs och nytt tätskikt med överbyggnad lades. Överytan belades med klinker i ett diagonalt mönster.

mt Restaurering projekterade alla arbeten med natursten och renovering av balkong-altan inklusive nytt klinkermönster.

_DSC4747   /Users/test/mt restaurering/kunder/Stena-Wenander/Ljunglšfska/ri

L1017749/Users/test/mt restaurering/kunder/Stena-Wenander/Ljunglšfska ba/Users/test/mt restaurering/kunder/Stena-Wenander/Ljunglšfska/ri

/Users/test/mt restaurering/kunder/Stena-Wenander/Ljunglšfska ba_DSC4749

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se