Marmorhallarna

”Marmorhallarna”

mt Restaurering AB har haft i uppdrag att bedöma möjlighet att demontera ursprungliga marmordetaljer från de s.k. ”Marmorhallarna”, en ikonisk stockholmsbyggnad och bilverksamhet med entré från Birger Jarlsgatan och
Grev Turegatan. Byggnaden riskerar att rivas i samband med ombyggnaden av Stureplan.

I byggnadsdelen mot Grev Turegatan finns en hel del ursprungliga delar och ytskikt kvar på BV och vån 1tr. Bland annat kolonner, pelare, golvlister, radiatoromfattningar utförda av olika typer av Kolmårdsmarmor samt golvytor av Kolmårdsmarmor och svart belgisk kalksten. Utöver detta finns ursprunglig marmorering på väggar samt profilerade taklister och olika typer av smidda ventilationsgaller kvar. Funkisfasaden mot Grev Turegatan är också i stora delar orörd.

De doriskt utformade kolonnerna och pelarna med kannelyrer och äggstavslist i Echinus består av marmordelar som klätts runt betongomgjutna stålpelare. Alla marmordetaljer och marmorering präglas av mycket hög hantverksskicklighet.

Det finns tämligen omfattande fotomaterial på nätet som visar hur imponerande marmorhallarna var se bl.a.

http://larsson-larssons.blogspot.com/2014/12/marmorhallarna.html

 

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se