St Nicolai Kyrka Örebro.


Kyrkan är en av få kyrkor i Sverige med ett torn helt uppfört av natursten. Under 2017 har tornet renoverats grundligt med hel omfogning och ett antal stenbyten. mt Restaurering AB har medverkat som stenkonsult och projekterat stenbyten mm. Uppdragsgivare: Nicolai församling/Arkitektur och byggnadsvård i Örebro.

 

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se