Nordiska Museet

Nordiska Museet
Nordiska Museet som uppfördes vid förra sekelskiftet efter ritningar av IG Claesson räknas som en av våra största naturstensbyggnader. Byggnader har framförallt haft problem med vittrande kalksten men även sandstenspartierna som t ex portalen huggen av den kvartsbundna, något kvartsitiska Gävlesandstenen behöver åtgärdas ibland.
mt Restaurering AB har utfört en teknisk undersökning, ställt samman ett åtgärdsprogram för portalens restaurering.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se