Obelisken på Slottsbacken

Obelisken på Slottsbacken
Efter att ha restaurerat pyramiden i Järfälla känns det naturligt och mycket glädjande att få utreda tekniskt skick på den ca 28 meter höga obelisken på slottsbacken. Till skillnad från de egyptiska obeliskerna vilka höggs till som monoliter ur ett stort stenämne och vars yta täcktes av hieroglyfer och kartuscher består denna svenska släkting av 13 st. separata block med släthuggna, svagt avkonande sidor. Det översta blocket har en pyramidion med sidor med ca 60ºs lutning.

Obelisken på Slottsbacken
Obelisken restes 1798 på uppdrag av Gustaf III som ett minne av fredsslutet med Ryssland 1790. Arkitekten Jean Louis Desprez stod för gestaltningen medan kungens stallmästare Bengencreutz och Major Mechanicus J. Lidström ansvarade för uppförandet. Blocken skall ha brutits redan 1790 medan själva byggnadsarbetena påbörjades först 1799. Monumentet invigdes år 1800.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se