Rosendals slott, Helsingborg. Spiraltrappa

Rosendals slott uppfördes under tidigt 1600-tal. I slottets västra torn finns en spiraltrappa av gotländsk sandsten. mt Restaurering har på uppdrag av fastighetsägaren sammanfattat en teknisk rapport angående trappans tekniska skick.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se