Östermalms saluhall

Östermalms saluhall genomgår en omfattande restaurering som bl.a. omfattar rekonstruktion av ursprungliga detaljer som rivits under årens lopp.

mt Restaurering har projekterat inför renoveringen av hallens tegelfasader och har tagit fram handling samt nyproducerat radiellt tegel för rekonstruktion av takbalustradens toureller. Tourellerna är lite speciella i det att det radiella teglet har en mindre radie än själva tornet, detta ger en speciell gestaltningseffekt med ett rikt skuggspel. Tourellernas baser och överliggare är av sk konststen, d.v.s. cement.

 

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se