Skånes Enskilda Bank –
”Skånska Banken” i Stockholm

Skånska bankens kontor på Fredsgatan-Drottninggatan uppfördes runt förra sekelskiftet efter ritningar av Gustaf Wickman. Fasaden är rikt ornamenterad i en jugendaktig barockstil.

Sedan 2016 har arbete pågått med en fasadrenovering med omfattande nyhuggning av ornamenterad sten. mt Restaurering har projekterat arbetena och utför teknisk kontroll, se vidare artikel i tidsskriften STEN

artikel

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se