Stadsgårdshissen

Stadsgårdshissen
På uppdrag av AB Stadsholmen har mt Restaurering AB genomfört en antikvarisk teknisk dokumentation av Stadsgårdshissens nedre byggnadskropp.

Stadsgårdshissen
Hissen som även kallas Söderbergs hiss uppfördes i början av 1900-talet eventuellt efter ritningar av F. Boberg. Hisschaktets stålstomme konstruerades av Graham Brothers. I tegelbyggnadens interiör som exteriör återfinns skickligt utförda, dekorativa detaljer i jugendstil. Även stora delar av hissmaskineriet finns kvar.

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se