Stockholms stadshus
mt Restaurering AB har sedan 2015 tid bistått Fastighetskontoret i Stockholm med råd, konsultationer och kontroll vid entreprenader och fortlöpande underhåll av natursten, tegel m.m. i fasader och park.

Hundradets valv

Valvparti, stadshuset

Samma som förra bilden. Siffra 1 anger nedersta nivå med cirkulär horisontalplan och hängseln, siffra 2 övre nivå med hängseln och plattor, siffran 3 anger oculons ram med hängseln i hörn.

 

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se