Stockholms stadshus
mt Restaurering AB har sedan 2015 tid bistått Fastighetskontoret i Stockholm med råd, konsultationer och kontroll vid entreprenader och fortlöpande underhåll av natursten, tegel m.m. i fasader och park.

Hundradets valv Valvparti, stadshuset

Samma som förra bilden. Siffra 1 anger nedersta nivå med cirkulär horisontalplan och hängseln, siffra 2 övre nivå med hängseln och plattor, siffran 3 anger oculons ram med hängseln i hörn.[/caption]

 

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se