Tyresö Kyrka sandstensportaler

På uppdrag av Tyresö församling/AIX Arkitekter upprättade mt Restaurering AB en handling för renovering av kyrkans portaler 2015. Portalerna uppfördes 1640-50 i gotländsk sandsten och har tillskrivits lite olika stenhuggarmästare. Portalerna har renoverats ett flertal gånger. Renoveringen som utfördes 2017 omfattade byten av ett flertal stenar.

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se