Tyresö slott.
Murar, terrasser och trappor

Tyresö slott uppfördes på uppdrag av Gabriel Oxenstierna men har medeltida anor. Slottet och den engelska parken är ett byggnadsminne. I parken uppfördes ett stort system av murar och terrasser under Isak Gustaf Classons ledning vid förra sekelskiftet. Terrassmurar och trappor har genomgått en omfattande renovering, etappvis utförd från 2016-2020. Merparten av murarna och flera av trapporna har plockats ner helt och hållet och murats om, senare tillägg i form av trätrappor har avlägsnats och ursprungligt utseende har återställts. mt Restaurering har projekterat utfört teknisk kontroll och varit antikvarisk medverkande. Beställare Nordiska Museet.

 

 

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se