Uppsala Universitetshus

Uppsala Universitetshus

Fasaderna är klassicistiskt gestaltade med såväl sedvanlig natursten som för tiden moderna material som ”konststen” (betong) och fasadtegel. Omfattande problem med vittring av kalksten i listverk, pilastrar mm förekommer i vissa av fasaderna. mt Restaurering projekterar och har antikvarisk kontroll vid restaurering av sten i fasad.

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se