Västra Orminge

Västra Orminge
Bostadsområdet i Västra Orminge uppfördes under början av 1970-talet och räknas som ett av miljonprogrammets mest intressanta och lyckade områden. Genom sin småskalighet och de separata byggnadernas terränganpassade placering avviker Västra Orminge från den allmänrådande bilden av miljonprogrammets områden. Lamell- och punkthusen har en mycket intressant och väl sammanhållen formgivning och räknas redan som en av ”klassikerna” inom det mer ”brutala” betongbyggandet.

mt Restaurering fungerar som antikvarisk sakkunnig vid planerade åtgärder på de speciella balkongkonstruktionerna med kölformade balkongplattorna vilande på betongklackar.
Västra Orminge

Adress: m.t restaurering Wittstocksgatan 16A 115 27 Stockholm
Tel: 08 − 545 885 67
Mobil: 070 − 775 12 19
Fax: 08 − 665 40 95
E-post: mikael@restaurering.se