Stenkonsultationer
Rådgivning, tekniska utredningar, projektering m m av alla förekommande typer av underhåll och restaurerings-/renoverings-/konserveringsarbeten på natursten i fasad eller natursten i annan typ av konstruktion. Bygg- eller projektledning i förekommande fall.

Projektering Fasad och Murverk
Rådgivning, tekniska utredningar, projektering m m av arbeten i samband med underhåll och restaurering/renovering av fasad och murverkskonstruktioner uppförda före 1960-talet. Bygg- eller projektledning i förekommande fall.

Antikvarisk Verksamhet
Olika typer av antikvariska undersökningar, antikvarisk kontroll och sakkunnighet enligt PBL.

Föredrag och Undervisning
Föredrag och undervisning om äldre och samtida stenbyggnadstekniker samt natursten som byggnadsmaterial.

Bygg- Projektledning
mt Restaurering AB har mångårig erfarenhet av bygg- och eller projektledning vid komplicerade restaureringsprojekt i storleksordningen 1-5 mkr.

Fotografering
mt Restaurering utför fotografi uppdrag i form av fotodokumentation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller byggnadsdelar. Uppdragen utförs ofta som dokumentation innan eller i samband med pågående renoveringar. Mt Restaurering har även utfört porträttfotografering och fotodokumenterat olika yrkeskategorier under pågående arbete  t.ex. stenhuggare.

Adress: m.t Restaurering AB Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se